Arava 10mg Filmomh Tabl 100 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Arava behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-reumamiddelen worden genoemd. De werkzame stof in Arava is leflunomide.

Arava wordt gebruikt om volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis of actieve artritis psoriatica te behandelen.

Symptomen van reumatoïde artritis zijn onder andere ontsteking van gewrichten, zwelling, moeilijker bewegen en pijn. Andere symptomen die het hele lichaam betreffen zijn verlies van eetlust, koorts, verlies van energie en bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen).

Symptomen van actieve artritis psoriatica zijn onder andere ontsteking van gewrichten, zwelling, moeilijk bewegen, pijn en rode, schilferige huidvlekken (huidletsels).

Gebruik

Reumatoïde artritis

 • Oplaaddosis: 100 mg, eenmaal per dag gedurende 3 dagen
 • Aanbevolen onderhoudsdosis: 10 tot 20 mg, eenmaal per dag

Artritis psoriatica

 • Oplaaddosis: 100 mg, eenmaal per dag gedurende 3 dagen
 • Aanbevolen onderhoudsdosis: 20 mg, eenmaal per dag

Toedienongswijze

 • De tabletten moeten heel worden ingenomen met een glas water, met of zonder eten (lde absorptie is niet beïnvloed)
Samenstelling

Elke tablet bevat 10 mg leflunomide.

Tabletkern:

 • Maïszetmeel
 • Povidon (E1201)
 • Crospovidon (E1202)
 • Colloïdaal siliciumdioxide
 • Magnesiumstearaat (E470b)
 • Lactosemonohydraat

Film-coating:

 • Talk (E553b)
 • Hypromellose (E464)
 • Titaandioxide (E171)
 • Macrogol 8000
Indicatie
 • Actieve reumatoïde artritis (disease modifying antirheumatic drug)
 • Actieve artritis psoriatica
Contra indicatie

• Overgevoeligheid (met name bij een eerder Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme) voor de werkzame stof voor de belangrijkste werkzame metaboliet teriflunomide of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Patiënten met leverinsufficiëntie.• Patiënten met een ernstige mate van immunodeficiëntie, b.v. AIDS.• Patiënten met een ernstig verminderde beenmergfunctie of significante anemie, leukopenie, neutropenie of trombocytopenie als gevolg van andere oorzaken dan reumatoïde artritis of artritis psoriatica.• Patiënten met ernstige infecties.• Patiënten met matige tot ernstige nierinsufficiëntie, omdat er onvoldoende klinische ervaring is in deze patiëntengroep.• Patiënten met een ernstige hypoproteïnemie, b.v. bij nefrotisch syndroom.• Zwangere vrouwen of vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen betrouwbare anticonceptie toepassen gedurende de behandeling met leflunomide en daarna, zolang de plasmaspiegels van de actieve metaboliet boven de 0,02 mg/l zijn . Zwangerschap dient te worden uitgesloten voordat de behandeling met leflunomide wordt gestart.• Vrouwen die borstvoeding geven .

Details
CNK1589696
FabrikantenSanofi
Breedte48 mm
Lengte47 mm
Diepte111 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter